Fijnschilder


La Voix Humaine

2020-21

acrylverf op paneel

25,7 x 21,3 cm

Het is een geduldig gesprek door de eeuwen heen, dat nooit ophoudt en dat gaat over het weinige en velewat werkelijk de moeite waard is: liefde en menselijkheid, leven en dood, levenscyclus, het zijn,transcendentie, mythe en moedergodin, metafysica, overgangsfase, jaargetijden, bezinning.De liefdevolle, deels smartelijke blik in de gezichtsuitdrukking van Maria in het laatmiddeleeuwsehoutsculptuur (Antwerpse school) met de nog originele blauwe - symbool voor haar puurheid en heiligheid -polychromie in haar mantel; links de groene klimop, eeuwigheidssymbool en nieuw leven; in het middenovergangsrood van de Japanse sierkers hangend om de hals van het kindje Jezus, het leven ademend; rechtseen zwevend - net boven het roze-purper gesteente - stervend kastanjeblad, als het ware een sculptuur vande natuur in herfstkleurfase. Dit alles met Eyckiaanse techniek en microscopische detaillering: oneindigdiep in oneindig klein.

Euro 32.000,- (incl.btw)